Over Kenniscentrum Taal & Spraak Nederland

Over het Kenniscentrum Taal & Spraak


Het Kenniscentrum Taal & Spraak is opgericht om kennis van alle organisaties op het gebied van Taal & Spraak te bundelen. Het Kenniscentrum Taal & Spraak heeft daartoe deze website gelanceerd.

De website biedt ouders van kinderen met taal-spraakproblemen een overzicht van alle organisaties en instellingen die zich met deze problematiek bezig houden. Ouders kunnen makkelijk vinden welke organisaties zich in hun woonomgeving bevinden en wat deze organisaties voor hun kind kunnen betekenen. Zij kunnen vervolgens zelf direct contact leggen met de betreffende organisatie.

Het Kenniscentrum beoogt met deze website het eenvoudiger te maken voor ouders van kinderen met taal-spraakproblemen om bij de gewenste organisatie terecht te komen.

Het Kenniscentrum Taal & Spraak is in het leven geroepen door de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC), de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), en de besturen van het speciaal onderwijs voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen (Siméa) en de besturen van de zorginstellingen voor kinderen met gehoor en/of taal-spraakproblemen (Kentalis, Auris en de NSDSK)

Het Kenniscentrum Taal & Spraak

  • is initiërend, stimulerend en faciliterend
  • opereert als een netwerkorganisatie
  • bundelt kennis en innovaties (Kennisbank)
  • maakt dit inzichtelijk en bereikbaar (Kennistransfer)
  • is een katalysator voor innovaties
  • heeft een intermediaire en virtuele functie
  • biedt zelf geen behandelaanbod en voert zelf geen wetenschappelijk onderzoek uit
  • stelt een sociale kaart op van alle instellingen die bij diagnostiek, behandeling en wetenschappelijk onderzoek betrokken zijn.
Waarom een Kenniscentrum Taal & Spraak? Binnen de sector Taal & Spraak is veel verschillende specialistische kennis nodig. Het Kenniscentrum wil kennisvergaring en kennisdeling efficiënt laten verlopen voor zowel ouders als professionals. En niet alleen binnen maar ook buiten de sector. 

Professionals op het gebied van Taal & Spraak kunnen met elkaar netwerken op Taalspraak.nl. Bent u een professional op het gebied van Taal & Spraak? Klik dan hier.